Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 (RODO), ARTLAB sp. z o.o. s.k.  dostosował procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: ARTLAB sp. z o.o. s.k., ul. Szyszkowa 11, 02-285 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000634982, tel. 22 868 10 13, e-mail: artlab@artlab.pl a ponadto, również:

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umów ( w tym procesów reklamacyjnych) , kontaktu z Klientem z którym ARTLAB sp. z o.o. s.k. zamierza lub zawarł współpracę handlową,
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy/współpracy handlowej oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust.1 lit.b) i f) RODO0;
 • Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, adres email, i nr telefonu.
 • Dane osobowe przetwarzane są do momentu ustania roszczeń cywilnych i podatkowych lub w przypadku korespondencji około handlowej aż do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • dane osobowe mogą być lub są dudostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz ARTLAB sp. z o.o. s.k. usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego:firm transportowych i firm kurierskich
 • informuyjemy, że mają prawo Państwo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych:
 • informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowoelne, jednak brak ich podania swpwoduje brak możliwości kontaktu z pracownikiem co może spwodować trudności lub brak możeliwości wykonywania umowy oraz brak możliwości wykonywania kontaktów około handlowych
 • dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej ARTLAB sp. z o.o. s.k. w Polsce i nie są udostępniane hostingowcom:
 • dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone
 • kopię danych można uzyskać, przekazując takie żądanie na adres artlab@artlab.pl